Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Donderdag 7 maart 2019

De besluiten van het Departement Futsal

Placeholder image

Artikel F425 Competitievoorwaarden 2e nationale    


De bond heeft dus begin deze week uitspraak gedaan in verband met Artikel F425 over de voorwaarden om volgend seizoen een plaats in 2e Nationale te krijgen. En ze hebben erg streng uitspraak gedaan. Zes Limburgse (United Beverlo, United Wellen, LL SI Heuden-Zolder, FL Zutendaal, RSC Koersel en Onbetong Tongeren) en 1 Waalse ploeg (Junkie’s Futsal Boussu) krijgen geen plaats in 2e nationale en degraderen naar 3e nationale.
Het Departement Futsal laat de deur wel op een kier omdat er door het wegvallen van de voornoemde clubs ongetwijfeld een aantal vacante plaatsen in te vullen blijven. Het staat de geweigerde clubs vrij om een nieuwe licentie aan te vragen voor 2e Nationale. Uiteraard dienen zij te voldoen aan al de voorwaarden conform artikel F425 van het Bondsreglement.
Benieuwd wat dat nog gaat teweeg brengen. Hier onder kan je al de gemotiveerde besluiten eens rustig nalezen.


Dossier ZVK Meeuwen (A23509)

Gelet op de zitting van het Departement Futsal d.d. 19.02.2019;
Gehoord ter zitting de h. Ronny Hurkmans, in zijn middelen van verdediging namens de club ZVK Meeuwen;

Gelet op het feit dat ZVK Meeuwen voldoet aan volgende competitievoorwaarden, zoals vermeld in art. F425 van het bondsreglement:
het bezitten van rechtspersoonlijkheid en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
op sportieve basis deel uitmaken van de 2 de nationale afdeling;
het bewijs leveren van de betaling van de waarborg zoals voorzien in art. F349 van het bondsreglement;
het opgeven van voldoende wedstrijddata tijdens de voorziene periode;
gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen;
beschikken over een conforme zaal voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg; Gelet op het feit dat ZVK Meeuwen gedurende het hele seizoen een U17 ploeg in lijn heeft gebracht;
Gelet op het feit dat ZVK Meeuwen gedurende het hele seizoen een U14 ploeg in lijn heeft gebracht i.p.v. een U15 ploeg zoals voorzien in art. F425.7 van het bondsreglement;
Overwegende dat ZVK Meeuwen beweert te goeder trouw te hebben gehandeld wat betreft het in lijn brengen van een U14-ploeg, na contactname met de administratie van de KBVB en van Voetbal Vlaanderen;
Dat voormelde contactname met de administratie van de KBVB en van Voetbal Vlaanderen inderdaad heeft plaatsgevonden;
Dat het Departement Futsal dan ook de mening is toegedaan dat ZVK Meeuwen er redelijkerwijze kon van uitgaan dat de club voldeed aan de competitievoorwaarde zoals vermeld in art. F425.7 van het bondsreglement;

Gelet op art. F286.2 en art. F425.8 van het bondsreglement inzake de bevoegdheden van het Departement Futsal;

OM DEZE REDENEN,
Het Departement Futsal beslist de club ZVK Meeuwen tijdens het seizoen 2019-2020 toe te laten in de 2 de nationale afdeling, op voorwaarde dat de club hier op sportieve basis recht heeft.

Aldus uitgesproken te Brussel op 04.03.2019.


Dossier Pibo Hoeselt (A25189)

Gelet op de zitting van het Departement Futsal d.d. 19.02.2019;
Gehoord ter zitting Mter Geert Lambeets, in zijn middelen van verdediging namens de club Pibo Hoeselt;

Gelet op het feit dat Pibo Hoeselt voldoet aan volgende competitievoorwaarden, zoals vermeld in art. F425 van het bondsreglement:
het bezitten van rechtspersoonlijkheid en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
op sportieve basis deel uitmaken van de 2 de nationale afdeling;
het bewijs leveren van de betaling van de waarborg zoals voorzien in art. F349 van het bondsreglement;
het opgeven van voldoende wedstrijddata tijdens de voorziene periode;
gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen;
beschikken over een conforme zaal voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg;
Gelet op het feit dat Pibo Hoeselt gedurende het hele seizoen een U17 ploeg in lijn heeft gebracht;
Gelet op het feit dat Pibo Hoeselt niet gedurende het hele seizoen een U15 ploeg in lijn heeft gebracht zoals voorzien in art. F425.7 van het bondsreglement, doch enkel tijdens de 2 de helft van het seizoen;
Gelet op het feit dat Pibo Hoeselt tijdens de 1 ste helft van het seizoen wel een U13, U14 en U17-ploeg in lijn bracht;
Dat bij de wijziging van de inschrijving van de U15-ploeg naar een U14-ploeg m.b.t. de eerste seizoenshelft geen opmerking werd gegeven vanuit de KBVB inzake de competitievoorwaarden;
Overwegende dat Pibo Hoeselt beweert te goeder trouw te hebben gehandeld wat betreft het in lijn brengen van een U14-ploeg;
Dat het Departement Futsal de mening is toegedaan dat Pibo Hoeselt er redelijkerwijze kon van uitgaan dat de club voldeed aan de competitievoorwaarde zoals vermeld in art. F425.7 van het bondsreglement;

Gelet op art. F286.2 en art. F425.8 van het bondsreglement inzake de bevoegdheden van het Departement Futsal;

OM DEZE REDENEN,
Het Departement Futsal beslist de club Pibo Hoeselt tijdens het seizoen 2019-2020 toe te laten in de 2 de nationale afdeling, op voorwaarde dat de club hier op sportieve basis recht heeft.

Aldus uitgesproken te Brussel op 04.03.2019.

Dossier Fortuna Lindenhof Zutendaal (A23517)

Gelet op de zitting van het Departement Futsal d.d. 19.02.2019;
Gehoord ter zitting de h. Marc Crijns, in zijn middelen van verdediging namens de club Fortuna Lindenhof Zutendaal;

Gelet op het feit dat Fortuna Lindenhof Zutendaal voldoet aan volgende competitievoorwaarden, zoals vermeld in art. F425 van het bondsreglement:
het bezitten van rechtspersoonlijkheid en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
op sportieve basis deel uitmaken van de 2 de nationale afdeling;
het bewijs leveren van de betaling van de waarborg zoals voorzien in art. F349 van het bondsreglement;
het opgeven van voldoende wedstrijddata tijdens de voorziene periode;
beschikken over een conforme zaal voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg;

Het Departement Futsal stelt vast dat Fortuna Lindenhof Zutendaal uit de competitie werd genomen (wegens drie forfaits) met de U21-ploeg en dus ook op dit vlak niet voldoet aan de voorwaarde van art. F425.7 van het bondsreglement.

Gelet op het feit dat Fortuna Lindenhof Zutendaal inschreef met een U14- en een U16-ploeg en na nieuwjaar met een U13- en een U15 ploeg;
Dat de club in kwestie derhalve niet voldoet aan de voorwaarde van art. F425.7 van het bondsreglement aangezien er geen U17-ploeg werd ingeschreven en niet gedurende het hele seizoen een U15-ploeg.

Gelet op art. F286.2 en art. F425.8 van het bondsreglement inzake de bevoegdheden van het Departement Futsal;

OM DEZE REDENEN,
Het Departement Futsal beslist de club Fortuna Lindenhof Zutendaal tijdens het seizoen 2019-2020 niet toe te laten in de 2 de nationale afdeling.

Aldus uitgesproken te Brussel op 04.03.2019.

Futsal LL Heusden-Zolder (A20474)

Gelet op de zitting van het Departement Futsal d.d. 19.02.2019;
Gehoord ter zitting de h. Roberto Fernandez Guillen, in zijn middelen van verdediging namens de club Futsal LL Heusden-Zolder;

Gelet op het feit dat Futsal LL Heusden-Zolder voldoet aan volgende competitievoorwaarden, zoals vermeld in art. F425 van het bondsreglement:
het bezitten van rechtspersoonlijkheid en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
op sportieve basis deel uitmaken van de 2 de nationale afdeling;
het bewijs leveren van de betaling van de waarborg zoals voorzien in art. F349 van het bondsreglement;
het opgeven van voldoende wedstrijddata tijdens de voorziene periode;
gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen;
beschikken over een conforme zaal voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg;

Gelet op het feit dat Futsal LL Heusden-Zolder gedurende het hele seizoen een U17 ploeg in lijn heeft gebracht;
Gelet op het feit dat Futsal LL Heusden-Zolder algemeen forfait gaf met de U15-ploeg;

Dat de vertegenwoordiger van Futsal LL Heusden-Zolder aangeeft dat dit algemeen forfait te wijten was aan het afspringen van een akkoord met een voetbalschool in augustus 2018;

Het Departement Futsal stelt vast dat niet helemaal werd voldaan aan art. F425.7 van het bondsreglement en dat de hierna volgende sanctie dan ook gepast is;

Gelet op art. F286.2 en art. F425.8 van het bondsreglement inzake de bevoegdheden van het Departement Futsal;

OM DEZE REDENEN,
Het Departement Futsal beslist de club Futsal LL Heusden-Zolder tijdens het seizoen 2019-2020 niet toe te laten in de 2 de nationale afdeling.

NOOT: Het Departement Futsal wenst de club evenwel te wijzen op het feit dat er ongetwijfeld vacante plaatsen zullen zijn in de 2 de nationale afdeling voor het seizoen 2019-2020. Uw club kan, indien gewenst, daarvoor uiteraard kandideren. Het Departement Futsal zal, rekening houdende met alle geldende reglementaire bepalingen enerzijds en met het door uw club in te dienen dossier anderzijds, bepalen welke club(s) vervolgens komend seizoen (2019-2020) via de vacante plaatsen in de 2 de nationale afdeling mogen uitkomen. Het spreekt voor zich dat het Departement Futsal hierbij rekening zal houden met de garanties die door de eventueel aanvragende clubs worden gegeven inzake de naleving van de competitievoorwaarden voor de 2 de nationale afdeling tijdens het seizoen 2019-2020.

Aldus uitgesproken te Brussel op 04.03.2019.

Dossier ZVC Onbetong Tongeren (A20139)

Gelet op de zitting van het Departement Futsal d.d. 19.02.2019;
Gehoord ter zitting de h. Jef Scheepers, in zijn middelen van verdediging namens de club ZVC Onbetong Tongeren;

Gelet op het feit dat ZVC Onbetong Tongeren voldoet aan volgende competitievoorwaarden, zoals vermeld in art. F425 van het bondsreglement:
het bezitten van rechtspersoonlijkheid en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
op sportieve basis deel uitmaken van de 2 de nationale afdeling;
het bewijs leveren van de betaling van de waarborg zoals voorzien in art. F349 van het bondsreglement;
het opgeven van voldoende wedstrijddata tijdens de voorziene periode;
gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen;
beschikken over een conforme zaal voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg;

Gelet op het feit dat ZVC Onbetong Tongeren algemeen forfait gaf met de U17-ploeg;
Gelet op het feit dat ZVC Onbetong Tongeren geen volledig seizoen een U15-ploeg in lijn heeft gebracht;

Dat de vertegenwoordiger van ZVC Onbetong Tongeren aangeeft dat dit algemeen forfait te wijten was aan het afhaken van enkele spelers en dat het niet in lijn brengen van een U15-ploeg tijdens de 2 de seizoenshelft te wijten was aan het beschikken over slechts een beperkt aantal spelers;

Het Departement Futsal stelt vast dat niet helemaal werd voldaan aan art. F425.7 van het bondsreglement en dat de hierna volgende sanctie dan ook gepast is;

Gelet op art. F286.2 en art. F425.8 van het bondsreglement inzake de bevoegdheden van het Departement Futsal;

OM DEZE REDENEN,
Het Departement Futsal beslist de club ZVC Onbetong Tongeren tijdens het seizoen 2019-2020 niet toe te laten in de 2 de nationale afdeling.

NOOT: Het Departement Futsal wenst de club evenwel te wijzen op het feit dat er ongetwijfeld vacante plaatsen zullen zijn in de 2 de nationale afdeling voor het seizoen 2019-2020. Uw club kan, indien gewenst, daarvoor uiteraard kandideren. Het Departement Futsal zal, rekening houdende met alle geldende reglementaire bepalingen enerzijds en met het door uw club in te dienen dossier anderzijds, bepalen welke club(s) vervolgens komend seizoen (2019-2020) via de vacante plaatsen in de 2 de nationale afdeling mogen uitkomen. Het spreekt voor zich dat het Departement Futsal hierbij rekening zal houden met de garanties die door de eventueel aanvragende clubs worden gegeven inzake de naleving van de competitievoorwaarden voor de 2 de nationale afdeling tijdens het seizoen 2019-2020.

Aldus uitgesproken te Brussel op 04.03.2019.

Dossier ZVC United Wellen (A26701)

Gelet op de zitting van het Departement Futsal d.d. 19.02.2019;
Gehoord ter zitting de h. Robin Neesen, in zijn middelen van verdediging namens de club ZVC United Wellen;

Gelet op het feit dat ZVC United Wellen voldoet aan volgende competitievoorwaarden, zoals vermeld in art. F425 van het bondsreglement:
het bezitten van rechtspersoonlijkheid en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
op sportieve basis deel uitmaken van de 2 de nationale afdeling;
het bewijs leveren van de betaling van de waarborg zoals voorzien in art. F349 van het bondsreglement;
het opgeven van voldoende wedstrijddata tijdens de voorziene periode;
gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen;
beschikken over een conforme zaal voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg;

Gelet op het feit dat ZVC United Wellen geen U15- en geen U17-ploeg in lijn bracht onder de eigen clubbenaming tijdens het seizoen 2017-2018;
Dat de vertegenwoordiger van ZVC United Wellen aangeeft dat in mei 2018 een samenwerkingsakkoord werd afgesloten met Panna Tongeren en dat men ervan uitging dat de verplichte inschrijving van een U15- en een U17-ploeg onder de benaming van de club waarmee een samenwerkingsakkoord was afgesloten, toegelaten was ;

Het Departement Futsal stelt vast dat niet helemaal werd voldaan aan art. F425.7 van het bondsreglement en dat de hierna volgende sanctie dan ook gepast is;

Gelet op art. F286.2 en art. F425.8 van het bondsreglement inzake de bevoegdheden van het Departement Futsal;

OM DEZE REDENEN,
Het Departement Futsal beslist de club ZVC United Wellen tijdens het seizoen 2019-2020 niet toe te laten in de 2 de nationale afdeling.

NOOT: Het Departement Futsal wenst de club evenwel te wijzen op het feit dat er ongetwijfeld vacante plaatsen zullen zijn in de 2 de nationale afdeling voor het seizoen 2019-2020. Uw club kan, indien gewenst, daarvoor uiteraard kandideren. Het Departement Futsal zal, rekening houdende met alle geldende reglementaire bepalingen enerzijds en met het door uw club in te dienen dossier anderzijds, bepalen welke club(s) vervolgens komend seizoen (2019-2020) via de vacante plaatsen in de 2 de nationale afdeling mogen uitkomen. Het spreekt voor zich dat het Departement Futsal hierbij rekening zal houden met de garanties die door de eventueel aanvragende clubs worden gegeven inzake de naleving van de competitievoorwaarden voor de 2 de nationale afdeling tijdens het seizoen 2019-2020.

Aldus uitgesproken te Brussel op 04.03.2019.

Dossier RSC SDM Koersel (A23513)

Gelet op de zitting van het Departement Futsal d.d. 19.02.2019;
Gehoord ter zitting de hh. Willy Wellens en Jos Fernandez, in hun middelen van verdediging namens de club RSC SDM Koersel;
Gelet op het feit dat RSC SDM Koersel voldoet aan volgende competitievoorwaarden, zoals vermeld in art. F425 van het bondsreglement:
het bezitten van rechtspersoonlijkheid en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
op sportieve basis deel uitmaken van de 2 de nationale afdeling;
het bewijs leveren van de betaling van de waarborg zoals voorzien in art. F349 van het bondsreglement;
het opgeven van voldoende wedstrijddata tijdens de voorziene periode;
gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen;
beschikken over een conforme zaal voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg;

Gelet op het feit dat RSC SDM Koersel geen U15-ploeg inschreef, doch wel een U14-ploeg na contactname met de administratie van de KBVB en Voetbal Vlaanderen.
Dat RSC SDM Koersel er derhalve redelijkerwijze kon van uitgaan in orde te zijn met dit deel van de competitievoorwaarden voor de 2 de nationale afdeling.
Gelet op het feit dat RSC SDM Koersel evenwel forfait gaf bij aanvang van het seizoen met de U17-ploeg wegens een gebrek aan beschikbare spelers;
Dat RSC SDM Koersel op dit vlak dus niet voldoet aan de bepalingen van art. F425.7 van het bondsreglement;
Dat RSC SDM Koersel wel een U17-ploeg in lijn brengt sedert de start van de 2 de seizoenshelft;
Het Departement Futsal stelt vast dat niet helemaal werd voldaan aan art. F425.7 van het bondsreglement en dat de hierna volgende sanctie dan ook gepast is;
Gelet op art. F286.2 en art. F425.8 van het bondsreglement inzake de bevoegdheden van het Departement Futsal;

OM DEZE REDENEN,
Het Departement Futsal beslist de club RSC SDM Koersel tijdens het seizoen 2019-2020 niet toe te laten in de 2 de nationale afdeling.

NOOT: Het Departement Futsal wenst de club evenwel te wijzen op het feit dat er ongetwijfeld vacante plaatsen zullen zijn in de 2 de nationale afdeling voor het seizoen 2019-2020. Uw club kan, indien gewenst, daarvoor uiteraard kandideren. Het Departement Futsal zal, rekening houdende met alle geldende reglementaire bepalingen enerzijds en met het door uw club in te dienen dossier anderzijds, bepalen welke club(s) vervolgens komend seizoen (2019-2020) via de vacante plaatsen in de 2 de nationale afdeling mogen uitkomen. Het spreekt voor zich dat het Departement Futsal hierbij rekening zal houden met de garanties die door de eventueel aanvragende clubs worden gegeven inzake de naleving van de competitievoorwaarden voor de 2 de nationale afdeling tijdens het seizoen 2019-2020.

Aldus uitgesproken te Brussel op 04.03.2019.

Dossier ZVC United Beverlo (A26859)

Gelet op de zitting van het Departement Futsal d.d. 19.02.2019;
Gehoord ter zitting de h. Mario Hansen, in zijn middelen van verdediging namens de club ZVC United Beverlo;

Gelet op het feit dat ZVC United Beverlo voldoet aan volgende competitievoorwaarden, zoals vermeld in art. F425 van het bondsreglement:
het bezitten van rechtspersoonlijkheid en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
op sportieve basis deel uitmaken van de 2 de nationale afdeling;
het bewijs leveren van de betaling van de waarborg zoals voorzien in art. F349 van het bondsreglement;
het opgeven van voldoende wedstrijddata tijdens de voorziene periode;
gedurende het hele seizoen een U21-ploeg in lijn brengen;
beschikken over een conforme zaal voor de thuiswedstrijden van de eerste ploeg;

Gelet op het feit dat ZVC United Beverlo wel een U17-ploeg in lijn bracht dit seizoen, doch geen U15-ploeg aangezien verschillende pogingen tot samenwerking met veldvoetbalclubs spaak liepen.

Dat ZVC United Beverlo op dit vlak dus niet voldoet aan de bepalingen van art. F425.7 van het bondsreglement;

Het Departement Futsal stelt vast dat niet helemaal werd voldaan aan art. F425.7 van het bondsreglement en dat de hierna volgende sanctie dan ook gepast is;

Gelet op art. F286.2 en art. F425.8 van het bondsreglement inzake de bevoegdheden van het Departement Futsal;

OM DEZE REDENEN,
Het Departement Futsal beslist de club ZVC United Beverlo tijdens het seizoen 2019-2020 niet toe te laten in de 2 de nationale afdeling.

NOOT: Het Departement Futsal wenst de club evenwel te wijzen op het feit dat er ongetwijfeld vacante plaatsen zullen zijn in de 2 de nationale afdeling voor het seizoen 2019-2020. Uw club kan, indien gewenst, daarvoor uiteraard kandideren. Het Departement Futsal zal, rekening houdende met alle geldende reglementaire bepalingen enerzijds en met het door uw club in te dienen dossier anderzijds, bepalen welke club(s) vervolgens komend seizoen (2019-2020) via de vacante plaatsen in de 2 de nationale afdeling mogen uitkomen. Het spreekt voor zich dat het Departement Futsal hierbij rekening zal houden met de garanties die door de eventueel aanvragende clubs worden gegeven inzake de naleving van de competitievoorwaarden voor de 2 de nationale afdeling tijdens het seizoen 2019-2020.

Aldus uitgesproken te Brussel op 04.03.2019.

Dossier Junkie’s Futsal Boussu (A27465)

Attendu la séance du Département Futsal d.d. 19.02.2019 ;
En l’absence non-excusée du club Junkie’s Futsal Boussu à ladite séance ;

Attendu que le club Junkie’s Futsal Boussu remplit les conditions de compétition suivantes, telles que formulées à l’art. F425 du règlement fédéral :
avoir adopté la personnalité juridique et produire la preuve d’inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ;
avoir obtenu la promotion/une place vacante pour accéder à la division 2 nationale ;
paiement de la garantie prévue à l’article F349 du règlement fédéral ;
donner suffisamment de dates de match lors de la période prévue ;
aligner une équipe U21 pendant toute la saison ;
disposer d’une salle conforme pour les matches à domicile de l’équipe première ;

Attendu que le club Junkie’s Futsal Boussu n’a pas aligné une équipe U17, ni une équipe U15, pendant toute la saison 2018-2019 ;

Qu’il y a dès lors lieu de constater que le club Junkie’s Futsal Boussu n’a pas respecté les stipulations et conditions mentionnées à l’art. F425.7 du règlement fédéral ;

Attendu les articles F286.2 et F425.8 du règlement fédéral concernant les compétences du Département Futsal ;

PAR CES MOTIFS,
Le Département Futsal décide d’interdire au club Junkie’s Futsal Boussu l’accès à la division 2 nationale pour la saison 2019-2020.

Ainsi prononcé à Bruxelles le 04.03.2019.

ONZE SPONSORS

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

FUTSAL LL SI HEUSDEN-ZOLDER

Sporthal Olympia Heusden

Pastoor van Mierlolaan 17

3550 Heusden-Zolder

Placeholder image

FUTSAL LL SI HEUSDEN-ZOLDER

Verantwoordelijke Jeugd

Manganiello Vladi

 

Placeholder image

FUTSAL LL SI HEUSDEN-ZOLDER

Verantwoordelijke Damesploeg

Manganiello Vladi

 

©FUTSAL LL SI HEUSDEN-ZOLDER 2018
Free hit counters